Η Gisela Hansen ευχαριστεί

Η Gisela Hansen, σύζυγος του Jens Godber Hansen, καθηγητή μας στα τέλη της δεκαετίας του '60 και συγγραφέα του βιβλίου "Das Dörpfeld-Gymnasium in Athen: Geschichte und Gestalt einer deutschen Auslandsschule", ο οποίος "έφυγε" το 2014, παρέλαβε τα αντίτυπα της έκδοσής μας και, ανάμεσα στα άλλα που μας έγραψε, τονίζει:
...
Ich habe die Bücher gut und schnell bekommen und freue mich sehr über die
schöne Ausgabe. Und natürlich sind sie mir auch als Geschenk für Kinder und die 9 Enkelkinder wertvoll. Nicht jeder hat ein deutsch-griechisches Buch von seinem Vater/Großvater!
...
Mit freundlichen Grüßen, Gisela Hansen


Από τη δεκαετία του '60 μέχρι σήμερα

Με την υποστήριξη:

Γερμανική Σχολή Αθηνών Galanis Sports Data

Eκδηλώσεις του μήνα

Εδώ φιλοξενούμε τις απόψεις σας

ΠΟΡΤΡΑΙΤΑ