Πρόγραμμα Υποτροφιών του Ομίλου ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ

Δείτε την προκήρυξη του Προγράμματος Υποτροφιών του Ομίλου ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019.
Παρακαλούμε για τις ενέργειές σας, ώστε να λάβουν γνώση οι ενδιαφερόμενοι για μεταπτυχιακές σπουδές, επιπέδου Master στο εξωτερικό. Όπως θα διαπιστώσετε η ημερομηνία λήξης υποβολής των αιτήσεων είναι η 27η Απριλίου 2018.
Το πλήρες κείμενο της προκήρυξης και το Έντυπο Αίτησης- Υπεύθυνη Δήλωση, διατίθενται ηλεκτρονικά στο...

 


Από τη δεκαετία του '60 μέχρι σήμερα

Με την υποστήριξη:

Γερμανική Σχολή Αθηνών Galanis Sports Data

Eκδηλώσεις του μήνα

Εδώ φιλοξενούμε τις απόψεις σας

ΠΟΡΤΡΑΙΤΑ

Η Ιωάννα Καρβέλα αποφοίτησε από τη Σχολή το 1980. Είναι επίκουρη καθηγήτρια με γνωστικό αντικείμενο Γερμανική Γλώσσα. Καθ᾿ όλη τη διάρκεια των βασικών σπουδών της στ [ ... ]