ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ - 06.03.2018 - Αγγελίες της DSA

06.03.2018 - Αγγελίες της DSA

  • Εκτύπωση

Στους κάτωθι συνδέσμους μπορείτε να διαβάσετε αγγελίες της Γερμανικής Σχολής Αθηνών, που αφορούν παιδαγωγούς:

Lehrkraft für die Grundschulee (1. bis 4. Klasse) als Klassenlehrer/in...

Die DSA sucht eine/n qualifizierte/n Erzieher/in für unseren Kindergarten...

Die DSA sucht Zweitkraft für den Kindergarten/ die Vorschule...