Η Αγγελική Κανελλακοπούλου υπολυκειάρχης

  • Εκτύπωση

Έπειτα από την συνταξιοδότηση του Αλέξανδρου Έξαρχου η Αγγελική Κανελλακοπούλου ανέλαβε την θέση του υπολυκειάρχη για την τρέχουσα σχολική περίοδο 2018-2019.