Η ΓΣΑ ζητά.. (εως τις 18.01.2019 !)

Die DEUTSCHE SCHULE ATHEN sucht zum 14. Februar 2019 bis voraussichtlich 30.06.2019
eine Vertretungslehrkraft (αντικατάσταση) für das Fach "Neugriechisch“ in der Grundschule (ΠΕ 70)

Stellenumfang 24 Stunden/Woche


Die konkreten Aufgabengebiete:

- „Neugriechisch als Fremdsprache“ für Schülerinnen und Schüler mit Muttersprache Deutsch 
- Neugriechisch als Zweitsprache für Schülerinnen und Schüler mit Erstsprache Deutsch 
- Neugriechisch im bilingualen Tandemunterricht.

Wir setzen voraus
- ein abgeschlossenes grundschulpädagogisches Studium in Griechenland oder Deutschland und möglichst Berufserfahrung
- bei Studium in Griechenland (oder Zypern):
o Sehr gute Deutschkenntnisse auf dem Niveau C1/C2 des europäischen

Referenzrahmens
o Einschreibung in die staatliche griechische Privatlehrerliste (Επετηρίδα των εκπαιδευτικών ιδιωτικής εκπαίδευσης)
- bei Studium in Deutschland:
o Lehrerlaubnis für Neugriechisch in Primarschulen

Wir erwarten
- Erfahrungen im Bereich Neugriechisch als Fremdsprache
- Erfahrungen mit Bilingualität
- moderne Methodik und Didaktik
- Teamfähigkeit, Belastbarkeit und Freude an der Arbeit mit Kindern
- Weiterbildung in Deutschland, Österreich oder Schweiz von Vorteil

Wir bieten
- ein angenehmes Arbeitsumfeld
- kollegiale Zusammenarbeit
- angemessene Bezahlung

Ihre aussagekräftige Bewerbung (Anschreiben, Motivationsschreiben, Lebenslauf, Lichtbild und Zeugnisse) richten Sie bitte in deutscher Sprache bis spätestens 18.01.2019 in elektronischer Form an sekretariat@dsathen.gr.


Από τη δεκαετία του '60 μέχρι σήμερα

Με την υποστήριξη:

Γερμανική Σχολή Αθηνών Galanis Sports Data

Eκδηλώσεις του μήνα

Εδώ φιλοξενούμε τις απόψεις σας

ΠΟΡΤΡΑΙΤΑ
Κυριακή Γονή (00)

Η Κυριακή Γονή είναι εικαστικός. Η καλλιτεχνική της πρακτική συνδυάζεται με την έρευνα και εστιάζει στις σχέσεις και τις αλληλεπιδράσεις τεχνολογίας και κοινων [ ... ]