ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ - Βράβευση Ελίζας Παπαδάκη (67)

Βράβευση Ελίζας Παπαδάκη (67)

  • Εκτύπωση

Το Ίδρυμα Μπότση βράβευσε στις 7 Δεκεμβρίου 2012 την Ελίζα Παπαδάκη, απόφοιτο του 67, δημοσιογράφο από την εφημερίδα "Τα Νέα" για την αρθρογραφία της και την ανάλυση οικονομικών, κοινωνικών και περιβαλλοντικών θεμάτων.