Αγνή Ρουσοπούλου (14) (1901-1977)

rousopoulou agniΗ Αγνή Ρουσοπούλου γεννήθηκε το 1901 στην Αθήνα από εύπορη αστική οικογένεια: ο πατέρας της ίδρυσε την «Εμπορική και Βιομηχανική Ακαδημία», ενώ η μητέρα της, Ελένη Ρουσοπούλου, υπήρξε από τις στενότερες συνεργάτιδες της Καλλιρόης Παρρέν στο Λύκειο Ελληνίδων, αντιπρόεδρος στο Συμβούλιο των Ελληνίδων και υπεύθυνη για την έκδοση του περιοδικού «Ελληνίς». Έχοντας ανατραφεί σε ένα προοδευτικό αστικό περιβάλλον με ισχυρές φεμινιστικές επιρροές, η Αγνή φοίτησε στη Νομική Σχολή Αθηνών, μία εκ των πέντε φοιτητριών του ακαδημαϊκού έτους 1918. Στη συνέχεια, αφού πραγματοποίησε μεταπτυχιακές σπουδές στη Λειψία και στο Ρότσεστερ πάνω στο εργατικό δίκαιο, επέστρεψε στην Αθήνα όπου και ανέπτυξε πολύμορφη δράση στο γυναικείο κίνημα. Ήταν προϊσταμένη του νομικού τμήματος του Συμβουλίου Ελληνίδων και ένα από τα πιο δραστήρια μέλη της «Διεθνούς Ομοσπονδίας Γυναικών Δικηγόρων». Αρθρογραφούσε στα φεμινιστικά περιοδικά «Ελληνίς» και «Ο Αγώνας της Γυναίκας» για την κοινωνική πολιτική και την εργατική νομοθεσία, ασχολήθηκε με το μεταναστευτικό πρόβλημα, τα ποινικά δικαστήρια ανηλίκων, με ζητήματα κοινωνικής πρόνοιας και τοπικής αυτοδιοίκησης, καθώς και με ποικίλα άλλα θέματα (όπως με το ζήτημα της νομικής θέσης της γυναίκας στον Αστικό Κώδικα, την προίκα, τις παράνομες υιοθεσίες κλπ.)

«Υπόθεση Αγνής Ρουσοπούλου»: έμφυλες ιεραρχίες στην Ελλάδα του Μεσοπολέμου

Χρειάστηκε χρόνος πολύς για να υπάρξει γυναίκα δικαστίνα στην έδρα Παρθενών. Ετσι ονομαζόταν το μεμονωμένο έδρανο που βρισκόταν δε ξιά της έδρας της Νομικής Σχολής Αθηνών και «προ φύλασσε» τις ευάριθμες φοιτήτριες από τη συναναστροφή με τους άρρε νες συναδέλφους τους. Ανάμεσα στις πέντε φοιτήτριες του έτους 1918 ήταν η Αγνή Ρουσοπούλου. Γόνος εύπορης αστικής οικογένειας, η Αγνή ανατράφηκε σε ένα προοδευτικό περιβάλλον με ισχυρές φεμινιστικές επιρροές.
Πραγματοποίησε μεταπτυχιακές σπουδές στη Λειψία και στο Ρότσεστερ πάνω στο Εργατικό Δίκαιο και επέστρεψε στην Αθήνα, όπου και ανάπτυξε πολύμορφη δράση στο γυναικείο κίνημα. Ηταν προϊσταμένη του νομικού τμήματος του Συμβουλίου Ελληνίδων και ένα από τα πιο δραστήρια μέλη της Διεθνούς Ομοσπονδίας Γυναικών Δικηγόρων. Αρθρογραφούσε στα φεμινιστικά περιοδικά «Ελληνίς» και «Ο Αγώνας της Γυναίκας» για την κοινωνική πολιτική και την εργατική νομοθεσία, ασχολήθηκε με το μετανα στευτικό πρόβλημα, τα ποινικά δικα στήρια ανηλίκων, με ζητήματα κοινω νικής πρόνοιας και τοπικής αυτοδιοί κησης, καθώς και με ποικίλα άλλα θέ ματα (όπως το ζήτημα της νομικής θέσης της γυναίκας στον Αστικό Κώδικα, την προίκα, τις παράνομες υιοθε σίες). Υπήρξε, επίσης, στενή συνεργά τιδα του Αλέξανδρου Σβώλου και μία από τις γυναίκες-πρωταγωνίστριες στην εξάπλωση του δημοκρατικού σοσιαλισμού.

Το 1929 η 28χρονη Αγνή δηλώνει συμμετοχή στον πρώτο διαγωνισμό για την πρόσληψη εισηγητών στο νεοσύστατο Συμβούλιο της Επικρατείας, η οποία απορρίπτεται από την Εξεταστι κή Επιτροπή του με την αιτιολογία ότι είναι γυναίκα. Δίχως χρονοτριβή, ασκεί αίτηση ακύρωσης στο Ανώτατο Διοι κητικό Δικαστήριο, επικαλούμενη την ερμηνευτική δήλωση του άρθρου 6 του Συντάγματος του 1927 και την αρ χή της ισότητας: «Η λέξις πολίτης καιεις το άρθρον τούτο, ως και εις τα άλλα άρθρα, έχει την έννοιαν του Ελληνος υπηκόου, του έχοντος δηλαδή ελληνι κήν ιθαγένειαν, αδιακρίτως φύλου και ηλικίας». Συνεπώς, στις δημόσιες υπη ρεσίες (εν προκειμένω στο Συμβούλιο της Επικρατείας), γίνονται δεκτοί και δεκτές μόνο Ελληνες και Ελληνίδες, σύμφωνα με το γράμμα του άρθρου 6 του Συντάγματος.

Η Θέση της Γυναίκας στην Ελλάδα του Μεσοπολέμου

Σύνδεσμος για τα Δικαιώματα της Γυναίκας

Κωνσταντίνος Μαρούδης (37)

Ο Κωνσταντίνος Μαρούδης γεννήθηκε το 1918 και αποφοίτησε από τη Σχολή το 1937.  

Βασίλης Μαυρίδης (44*)

mavridis vassilisΟ Βασίλης Μαυρίδης γεννήθηκε στην Αθήνα το 1928 και φοίτησε, όπως και ο αδελφός του Δαμιανός στη Γερμανική Σχολή, όπου αναγκάστηκε να διακόψει λόγω του Πολέμου το 1943. Σπούδασε στην Νοµική Σχολή του Πανεπιστηµίου Αθηνών και ολοκλήρωσε τις σπουδές του µε την διδακτορική διατριβή που εκπόνησε στο Πανεπιστήµιο της Κολωνίας. Στην περίοδο της Γερµανικής κατοχής οργανώθηκε στις αντιστασιακές οργανώσεις ΕΚ και ΕΣΑΣ, ενώ µετά την απελευθέρωση υπήρξε µέλος της ΠΟ∆Ν, της Σοσιαλιστικής Λέσχης και του Σοσιαλιστικού Κινήµατος για τις Ενωµένες Πολιτείες της Ευρώπης.
Από το 1958 άρχισε να δικηγορεί στην Αθήνα. Αµέσως µετά την κήρυξη της δικτατορίας των συνταγµαταρχών ίδρυσε, µαζί µε τον Σπύρο Νικολάου, το ∆ηµοκρατικό Εθνικό Κίνηµα Αντίστασης (∆ΕΚΑ). Για να αποφύγει την σύλληψη τον Οκτώβρη του 1967, φεύγει για την Γερµανία όπου εργάστηκε στην ελληνική εκποµπή της Deutsche Welle. Την ίδια περίοδο εξέδιδε στην Γερµανία το µηνιαίο δελτίο Griechische Dokumente und Informationen. Μετά την πτώση της δικτατορίας διετέλεσε σύµβουλος τύπου στην Ελληνική Πρεσβεία της Βόννης. Με την
επιστροφή του στην Ελλάδα συνέχισε τη δικηγορία, ενώ πολιτικά υπήρξε µέλος της ΚΕ του ΚΟ∆ΗΣΟ και στη συνέχεια της Ένωσης Κέντρου. ∆ιετέλεσε σύµβουλος στην Γενική Γραµµατεία Τύπου και στο Υπουργείο Συντονισµού.

Τάσος Γιαννίτσης (62)

giannitsisΓεννημένος το 1944 στην Αθήνα, αποφοίτησε από τη Γ.Σ.Α. το 1962. Σπούδασε Νομική και Οικονομικές - Πολιτικές Επιστήμες στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, ενώ στη συνέχεια απέκτησε διδακτορικό στα Οικονομικά από το Πανεπιστήμιο του Βερολίνου (1974).

Διετέλεσε σύμβουλος στην Ένωση Ελληνικών Τραπεζών, στο Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και σε διάφορες επιχειρήσεις. Υπήρξε επίσης μέλος της Οικονομικής Επιτροπής του Ο.Ο.Σ.Α. (1993-2000) και οικονομικός σύμβουλος του Πρωθυπουργού κατά το διάστημα 1994-2000. Χρημάτισε ακόμη Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων (2000-2001), Αναπληρωτής Υπουργός Εξωτερικών (2001-2004) και Υπουργός Εξωτερικών (2004). Το Δεκέμβριο του 2009 παραιτήθηκε από μέλος του Δ.Σ. του Δημοσιογραφικού Οργανισμού Λαμπράκη για να αναλάβει Πρόεδρος του Δ.Σ. στα Ελληνικά Πετρέλαια. Στις 11 Νοεμβρίου 2011 ανέλαβε υπουργός Εσωτερικών στην κυβέρνηση Παπαδήμου. Είναι καθηγητής στο Οικονομικό Τμήμα του Πανεπιστημίου Αθηνών.

Στην βιβλιονέτ...

Ο Τάσος Γιαννίτσης στις "Ιστορίες"...

"Στοιχειώδες, Γουότσον!"...

Ανισότητητες, φτώχεια, οικονομικές ανατροπές στα χρόνια της κρίσης...

Ζαχαρίας Δεμαθάς (62) (1944-2015)

demathas zachariasΟ Ζαχαρίας Λ. Μαθάς - Δεμαθάς γεννήθηκε το 1944 και αποφοίτησε από τη Σχολή το 1962. Το 1965 απέκτησε το πτυχίο από την Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Πολυτεχνείου του Μονάχου, ενώ από το 1965 έως το 1970 σπούδασε στη Σχολή Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών Πανεπιστημίου της Χαϊδελβέργης από όπου απέκτησε και το Δίπλωμα του στην Οικονομία.
Αμέσως μετά εργάστηκε ως Πανεπιστημιακός Βοηθός (διδασκαλία του μαθήματος «Οικονομική Θεωρία») στο Ινστιτούτο Alfred Weber του Πανεπιστημίου της Χαϊδελβέργης.
Από το 1975 ως το 1977 εργάστηκε ως Πανεπιστημιακός Βοηθός στην Β΄ Έδρα Πολιτικής Οικονομίας, Πανεπιστήμιο Αθηνών, Νομική Σχολή και από το 1977 ως το 1989 ήταν Επιστημονικός Βοηθός στον τομέα Πολιτικής Οικονομίας του Παντείου Πανεπιστημίου στην τότε Έδρα Θεωρητικής και Ιδιωτικής Οικονομίας και (από το 1982) στον Τομέα Πολιτικής Οικονομίας του Τμήματος Δημοσίας Διοικήσεως της ΠΑΣΠΕ.
Το 1998 έγινε Διδάκτωρ Τμήματος Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης Παντείου Πανεπιστημίου Πολιτικών και Κοινωνικών Επιστημών με τίτλο εργασίας «Θεωρίες της γαιοπροσόδου στους κλασικούς και στον Κ. Μαρξ ή η χρησιμότητα της γαιοπροσόδου για την κατανόηση ορισμένων ζητημάτων της πολιτικής οικονομίας» και το 1999 εξελέγη Λέκτορας στον Τομέα Πολιτικής Οικονομίας του Τμήματος Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης του Παντείου Πανεπιστημίου με γνωστικό αντικείμενο «Πολιτική Οικονομία με έμφαση στη διάσταση του χώρου». Το 2004 εξελέγη Επίκουρος Καθηγητής.
Πέθανε ξαφνικά, σε ηλικία 71 ετών στις 4 Οκτωβρίου 2015.

Παναγιώτης Πικραμμένος (63)

PanagiotisPikrammenosΟ Παναγιώτης Πικραμμένος γεννήθηκε στην Αθήνα το 1945. Είναι γιος του Όθωνα Πικραμμένου, ιδιοκτήτη της «Εταιρίας Ελληνικού και Ξένου Τύπου» με καταγωγή από την Πάτρα. Αποφοίτησε το 1963 από τη Γ.Σ.Α. Σπούδασε νομικά στη Νομική Σχολή Αθηνών και πραγματοποίησε μεταπτυχιακές σπουδές στο Δημόσιο Δίκαιο στο Πανεπιστήμιο Παρισίων ΙΙ.
Ακολούθησε καριέρα δικαστικού, διοριζόμενος στις 5 Ιουνίου 1976 εισηγητής του Συμβουλίου της Επικρατείας. Το 1978 προήχθη σε Πρωτοδίκη, το 1981 σε Πάρεδρο, το 1993 σε Σύμβουλο και το 2007 σε Αντιπρόεδρο, ενώ το 2010 επελέγη για την προεδρία του Συμβουλίου της Επικρατείας, θέση στην οποία παρέμεινε μέχρι το Μάιο του 2012.
Ως δικαστικός έχει εκδόσει σημαντικές αποφάσεις. Έκρινε αντισυνταγματική την προσωποκράτηση για χρέη, ενώ ήταν εισηγητής στην υπόθεση του δασικού νόμου (2003), στην υπόθεση του Μουσείου της Ακρόπολης και στην υπόθεση του γηπέδου της Α.Ε.Κ., απαγορεύοντας την κατασκευή του.
Στις 16 Μαΐου 2012 έλαβε από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Κάρολο Παπούλια εντολή σχηματισμού υπηρεσιακής κυβέρνησης ως πρωθυπουργός της Ελλάδας, σύμφωνα με το άρθρο 37 του Συντάγματος. Ορκίστηκε Πρωθυπουργός την επομένη και παρέμεινε στην θέση αυτή μέχρι την προκήρυξη των εκλογών της 17ης Ιουνίου 2012.
Στις 26.10.2015 αναγορεύτηκε σε Επίτιμο Διδάκτορα του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης της Σχολής Επιστημών Οικονομίας και Δημόσιας Διοίκησης του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών.

Ιωάννης Ρόκας (63*)

rokas ioannisΟ Γιάννης Ρόκας γεννήθηκε το 1945 και φοίτησε στη Σχολή. Έλαβε το Πτυχίο Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών το 1968 και το Διδακτορικό του Δίπλωμα από το Ελεύθερο Πανεπιστήμιο του Βερολίνου βάσει της διατριβής "Summenversicherung und Schadensersatz" το 1975. Το 1985 εξελέξη Αναπληρωτής Καθηγητής και το 1997 Καθηγητής του Εμπορικού Δικαίου στο Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα επικεντρώνονται σε νομικά θέματα για την Ιδιωτική Ασφάλιση στην ΕΕ, στην Ελλάδα και σε χώρες της Ανατολικής Ευρώπης, καθώς και σε θέματα δικαίου infrastructure και project finance.
Είναι μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών από το 1971, μέλος του Δ.Σ. της Παγκόσμιας Ένωσης Ασφαλιστικού Δικαίου (AIDA), Πρόεδρος της Παγκόσμιας Ομάδας Εργασίας «Διανομή Ασφαλιστικών Προϊόντων», μέλος της Eυρωπαϊκής Επιστημονικής Ομάδας που συντάσσει τις «Αρχές του Ευρωπαϊκού Δικαίου για την Ασφαλιστική Σύμβαση», καθώς και Πρόεδρος του Ελληνικού Συλλόγου Ασφαλιστικής Επιστήμης. Υπήρξε μέλος πολλών επιστημονικών και επαγγελματικών Eνώσεων, όπως η Ελληνική Ένωση Ναυτικού Δικαίου (πρώην Γενικός Γραμματέας) και η Μεσογειακή Ένωση Ναυτικής Διαιτησίας (πρώην Πρόεδρος). Είναι συγγραφέας πολλών μονογραφιών, άρθρων (άνω των 160) και γνωμοδοτήσεων δημοσιευμένων σε νομικά περιοδικά στην ελληνική, γερμανική και αγγλική γλώσσα.

Νικήτας Πατηνιώτης (66)

patiniotis nikitas1Ο Νικήτας Πατινιώτης γεννήθηκε το 1948 και αποφοίτησε από τη Σχολή το 1966. Σπούδασε Κοινωνιολογία και Οικονομία στα Πανεπιστήμια Θεσσαλονίκης και Φρανκφούρτης, όπου εκπόνησε και τη διδακτορική του διατριβή. Από το 1989 - 2005 ήταν Καθηγητής Κοινωνιολογίας του Πανεπιστημίου Πατρών και Διευθυντής του Εργαστηρίου "Κοινωνιολογίας και Εκπαίδευσης" στο ίδιο Πανεπιστήμιο. Από το 2005 είναι Καθηγητής στο Πάντειο Πανεπιστήμιο. Η έρευνά του, που πραγματοποιείται κυρίως στο διεθνές επίπεδο, αφορά σε θέματα εκπαιδευτικού σχεδιασμού, επαγγελματικής εκπαίδευσης και εκπαίδευσης ενηλίκων, εκπαιδευτικής αξιολόγησης, θεωρίας και εφαρμογής της γνώσης, δια βίου μάθησης, συσχετίσεις του εκπαιδευτικού θεσμού με αυτόν της απασχόλησης. Έχει εκτεταμένες συνεργασίες με πολλά πανεπιστήμια και επιστημονικά ιδρύματα του εξωτερικού και είναι μέλος πολλών διεθνών επιστημονικών εταιρειών και οργανώσεων. Το 2002 και 2003 έλαβε "βραβείο αριστείας" για τις επιτυχίες του στην διεθνή έρευνα. Είναι ανεξάρτητος εμπειρογνώμονας της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε θέματα επαγγελματικής εκπαίδευσης. Για τα ζητήματα αυτά προσκλήθηκε ως εμπειρογνώμονας και από τη Γερμανία και την Ολλανδία. Εθνικός Εμπειρογνώμονας σε καινοτόμες πολιτικές προσπάθειες της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη δημιουργία δεικτών αξιολόγησης της ποιότητας [α.] της "σχολικής εκπαίδευσης" (1999-2001), [β.] της "δια βίου μάθησης" (2001-2003), και [γ.] για την "συνεχιζόμενη εκπαίδευση εκπαιδευτικών" (2003-2004). Προήδρευσε της επιστημονικής επιτροπής που δημιούργησε, υποστήριξε την υλοποίηση και περιοδικά αξιολόγησε την εκπαιδευτική καινοτομία "Ολοήμερο Νηπιαγωγείο" (1997-2003). Επί πολλά έτη ήταν μέλος διοικητικών συμβουλίων ερευνητικών και εκπαιδευτικών φορέων (Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών/ ΕΚΚΕ 1984 -1992, Πολιτιστικό Ίδρυμα ΕΤΒΑ 1884 -1888, Ινστιτούτο Διαρκούς Εκπαίδευσης Ενηλίκων/ ΙΔΕΚΕ 1997-2000, Κέντρο Ερευνών για Θέματα Ισότητας/ ΚΕΘΙ 1997-2000). Από το 2002 μέχρι το 2004 διετέλεσε πρώτος Πρόεδρος του Οργανισμού Εκπαίδευσης Εκπαιδευτικών (ΟΕΠΕΚ).

Μιχάλης Ψαλιδόπουλος (68)

psalidopoulos michalis 2Ο Μιχάλης Μ. Ψαλιδόπουλος γεννήθηκε στην Αθήνα στις 13 Δεκεμβρίου του 1950 και αποφοίτησε από τη Σχολή το 1968. Σπούδασε Οικονομικές Επιστήμες στο Πανεπιστήμιο Αθηνών (1968-1973) και έκανε μεταπτυχιακές σπουδές στα Οικονομικά στην Πολιτική και την Κοινωνιολογία στο Ελεύθερο Πανεπιστήμιο του Βερολίνου (1973-1978) και ακολούθως διδακτορικό στα Οικονομικά στο Πάντειο Πανεπιστήμιο (1980-1987). Διατέλεσε υπότροφος της Γερμανικής Υπηρεσίας Ακαδημαϊκών Ανταλλαγών (DAAD) και του ιδρύματος Fulbright και ήταν επισκέπτης ερευνητής στα Πανεπιστήμια Duke, Princeton και στο King's College του Λονδίνου.
Πρωτοδίδαξε ως λέκτορας στο Πανεπιστήμιο του Βερολίνου (1973-1978) και ακολούθως στο Πάντειο Πανεπιστήμιο (Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης: 1980-88 βοηθός και 1988-1992 λέκτορας, Τμήμα Κοινωνιολογίας: 1992-1998 Επίκουρος Καθηγητής, 1998-2002 Αναπληρωτής και 2002-2006 Καθηγητής) και το 2006 έγινε Καθηγητής Ιστορίας Οικονομικών Θεωριών στο Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Αθηνών.
Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα εστιάζονται στην Ιστορία της Οικονομικής Σκέψης του 19ου και του 20ου αιώνα, καθώς και στη σχέση μεταξύ οικονομικής σκέψης και οικονομικής πολιτικής. Έχει γράψει βιβλία, μελέτες και άρθρα σε θέματα οικονομικής ιστορίας και ιστορίας οικονομικών θεωριών με έμφαση στη σχέση μεταξύ οικονομικής σκέψης και οικονομικής πολιτικής. Το έργο του "Διεθνής σύγκρουση και οικονομική σκέψη: Διεθνές εμπόριο και εθνικό συμφέρον 17ος-20ός αιώνας", τιμήθηκε το 2006, με το Βραβείο της Ακαδημίας Αθηνών. Από το 2010 έως το 2014 κατείχε την Έδρα Κωνσταντίνος Καραμανλής της Σχολής Fletcher του Πανεπιστημίου Tufts των ΗΠΑ.
Τον Απρίλιο 2015 ανέλαβε τη θέση του προέδρου του ΚΕΠΕ και δύο μήνες μετά, στις 17 Ιουνίου 2015, ανέλαβε την θέση του εκπροσώπου της Ελλάδας στο ΔΝΤ.

Διλήμματα και προτεραιότητες της οικονομικής πολιτικής: από τη δικτατορία στη μεταπολίτευση...

Κωνσταντίνος Πολυζωγόπουλος (68)

polizogopoulos konstΟ Κωνσταντίνος Πολυζωγόπουλος γεννήθηκε το 1950 και αποφοίτησε από τη Σχολή το 1968. Σπούδασε στη Νομική Σχολή του Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και πήρε το Διδακτορικό του Δίπλωμα από τη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου του Τύμπιγκεν Γερμανίας.
Έκανε εξειδίκευση στην Πνευματική Ιδιοκτησία (Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου του Μονάχου, Ινστιτούτο Μαξ Πλανκ) και στο Αμερικανικό Δίκαιο (Salzburg Seminar) και παρακολούθησε σεμινάρια Διαιτησίας και Διαμεσολάβησης (WIPO / OMPI). Έχει λάβει υποτροφίες ΙΚΥ, Κληροδότημα Παπαδάκη, DAAD (Γερμ. Ίδρυμα Ακαδ. Ανταλλαγών), Max- Planck-Gesellschaft. Από τον Μάιο του 2013 είναι Αναπληρωτής Καθηγητής της Πολιτικής Δικονομίας στο Πανεπιστήμιο Αθηνών και Δικηγόρος στον Άρειο Πάγο, μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών.
Την περίοδο 1992-95 ήταν επίκουρο μέλος του Ανωτάτου Ειδικού Δικαστηρίου. Κατά τα έτη 2004-2006 ήταν Διευθυντής του Οργανισμού Πνευματικής Ιδιοκτησίας του Υπουργείου Πολιτισμού.
Συμμετέχει σε διεθνείς συλλόγους και σωματεία: Επιστημονική Ένωση Διεθνούς Δικονομικού Δικαίου, Διεθνής Ένωση Δικονομικού Δικαίου, Εταιρεία Προστασίας Πνευματικής Ιδιοκτησίας (ALAI), Διεθνής Ένωση Διδασκαλίας και Έρευνας Πνευματικής Ιδιοκτησίας (ATRIP) και έχει λάβει μέρος σε όλα σχεδόν τα διεθνή συνέδρια της Διεθνούς Ενώσεως Δικονομικού Δικαίου και της Ενώσεως Ελλήνων Δικονομολόγων, αλλά και ορισμένα της Επιστημονικής Ενώσεως Διεθνούς Δικονομικού Δικαίου και της ALAI. Υπήρξε μέλος πολλών νομοπαρασκευαστικών επιτροπών ΥΠΠΟ, ΥΠΕΠΘ, ΥπΔικ.
Παλαιό τακτικό μέλος της ΕΛΠΑ έχει διατελέσει Κριτής, Αγωνοδίκης, μέλος της Πειθαρχικής Επιτροπής, Πρόεδρος της Ελλανοδίκου Επιτροπής και Αντιπρόεδρος Δ.Σ.
Είναι Πρόεδρος του Γερμανόφωνου Ροταριανού Ομίλου Κηφισιά – Εκάλη. Έχει ανακηρυχθεί επίτιμο μέλος του Συλλόγου Περιβαλλοντικής Προστασίας Ψυχικού και από τον Δεκέμβριο 2013 είναι Πρόεδρος του Οργανισμού Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (ΟΒΙ). Την περίοδο 1990-92 διετέλεσε γενικός γραμματέας του Συλλόγου Αποφοίτων της Σχολής.
Το συγγραφικό του έργο περιλαμβάνει: "Αναγκαστική εκτέλεση για χρηματικές απαιτήσεις στην πνευματική ιδιοκτησία, Ι" (1987), "Ρarteianhοrung und Ρarteivernehmung in ihrem gegenseitigen Verhaeltnis" 1975, 3) Νομικές Μελέτες Ι, ΙΙ (1996 και 2011). Έχει δημοσιεύσει επίσης πολλές μελέτες και σχόλια δικαστικών αποφάσεων σε νομικά περιοδικά.

Vicky Pryce (69)

pryce courmouzis vΗ Βίκυ (Βασιλική) Κουρμούζη γεννήθηκε στην Αθήνα το 1951 και αποφοίτησε από τη Σχολή το 1969. Σπούδασε Οικονομικά στο London School of Economics και συνέχισε εκεί με μεταπυχιακά στα Monetary Economics.
Αμέσως μετά τις σπουδές της και έως το 1983 εργάστηκε ως οικονομολόγος στην Williams & Glyn's Bank (μετέπειτα τμήμα της Royal Bank of Scotland), από το 1983 έως το 1986 στην Exxon Europe και από το 1986 έως το 2001 ως επικεφαλής οικονομολόγος της KPMG.
Τον Αύγουστο του 2002 ανέλαβε ως Επικεφαλής Οικονομικός Σύμβουλος του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου της Μ.Βρετανίας και μάλιστα ήταν η πρώτη γυναίκα που ανέλαβε την θέση αυτή. Παράλληλα διετέλεσε και πρόεδρος του GoodCorporation, ενός οργανισμού προώθησης την ηθική στην πρακτική του επιχειρείν. Από το 2004 έως το 2007 ήταν Αναπληρώτρια Επικεφαλής της Οικονομικής Υπηρεσίας της βρετανικής κυβέρνησης (Government's Economic Service) και από το 2007 έως το 2010 συν-επικεφαλής.
Παράλληλα με την επαγγελματική της σταδιοδρομία δίδαξε από το 2002 έως το 2006 στο Cass Business School του City University και από το 2008 έως το 2010 στο Business Scool του Imperial College και σε διάφορα άλλα πανεπιστήμια, ενώ ήταν μέλος της Royal Economic Society από το 2002 έως το 2007 και το 2010 έγινε Master της Worshipful Company of Management Consultants.
Το 1972 παντρεύτηκε τον καθηγητή Pryce του LSE με τον οποίο απέκτησε δύο κόρες και χώρισε το 1981. Το 1984 παντρέυτηκε τον Chris Huhne, μετέπειτα βουλευτή των Liberal Democrats και Υπουργό Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, με τον οποίο απέκτησε τρία παιδιά και χώρισε το Ιανουάριο του 2011.

Γιάννης Δρόσος (69)

drosos ioannisΟ Ιωάννης Δρόσος γεννήθηκε το 1951 και αποφοίτησε από τη Σχολή το 1969. Σπούδασε στη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών και πήρε το 1975 το πτυχίο του και το 1982 το διδακτορικό του στο Συνταγματικό Δίκαιο από το Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Ενδιάμεσα το 1981 πήρε ένα μεταπτυχιακό δίπλωμα στο Ευρωπαϊκό Δίκαιο στο Ελεύθερο Πανεπιστήμιο Βρυξελλών, ενώ μεταξύ 1992 και 1993 ήταν Visiting Scholar στη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου του Χάρβαρντ, ενώ από το 1977 είναι δικηγόρος Αθηνών. Το 1983 έγινε λέκτορας και διαδοχικά επίκουρος καθηγητής, αναπληρωτής καθηγητής και από το 1997 Καθηγητής Δημοσίου Δικαίου στη Νομική Σχολή Αθηνών.
Στο συγγραφικό του έργο περιλαμβάνονται: "Η νομική θέση των πολιτικών κομμάτων στην Ελλάδα" (1982), "Ελληνική συνταγματική τάξη και Ευρωπαϊκές Κοινότητες στις διεθνείς σχέσεις" (1987), "Το δικαίωμα ψήφου των εκτός επικρατείας Ελλήνων. Η δυνατότητα μιας νομοθετικής ρύθμισης" (1990), "Δημόσια τάξη και δημόσια ασφάλεια ως έννοιες του ευρωπαϊκού κοινοτικού δικαίου" (1991), "Δοκίμιο ελληνικής συνταγματικής θεωρίας" (1996), "Συνταγματικοί περιορισμοί της ιδιοκτησίας και αποζημίωση" (1997).
Ως δικηγόρος είναι εταίρος της δικηγορικής εταιρίας «Καλλιμόπουλος -Λουκόπουλος - Χιωτέλλης _KLC", είναι μέλος του Επιστημονικού Συμβουλίου του European Law Research Center του Πανεπιστημίου του Harvard (1994-1997) και από το 1997 μέλος του Δ.Σ. του Ευρωπαϊκού Κέντρου Δημοσίου Δικαίου.
Διετέλεσε Σύμβουλος των Υπουργών Εμπορίου (1984-1989), Σύμβουλος του Υπουργού Δικαιοσύνης (1995), Βιομηχανίας Ενέργειας & Τεχνολογίας (1995), Αναπληρωτή Υπουργού Εξωτερικών (1993-1994) και Εσωτερικών Προεδρίας Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης (1994-1996), Πρόεδρος της ΕΠΟ (2016-2018), Διευθύνων Σύμβουλος ΕΡΤ (2018-Σεπ 2019)

Ο Γιάννης Δρόσος Πρόεδρος της ΕΠΟ...

Τα (βρόμικα) μυστικά του ελληνικού ποδοσφαίρου...

Ο Γιάννης Δρόσος νέος Διευθύνων Σύμβουλος της ΕΡΤ...

Χρήστος Ράμμος (69)

rammos christos 1Ο Χρήστος Ράμμος γεννήθηκε στην Αθήνα το 1951.Τελείωσε Γυμνάσιο και Λύκειο στην Γερμανική Σχολή Αθηνών (1969) και σπούδασε Νομικά στο Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μετά την λήψη του πτυχίου του (1975), ύστερα από την στρατιωτική του θητεία και μετά από ένα σύντομο διάστημα δικηγορίας συμμετείχε στον εισαγωγικό διαγωνισμό για δικαστικός λειτουργός του Συμβουλίου της Επικρατείας του 1979, στον οποίο και πέτυχε.
Ορκίστηκε και ανέλαβε καθήκοντα Εισηγητού του Συμβουλίου Επικρατείας στις 21.3.1980. Προήχθη σε Πάρεδρο το 1985 και σε Σύμβουλο το 1997. Είναι αυτή τη στιγμή ο αρχαιότερος όλων των Συμβούλων Επικρατείας. Υπηρέτησε στα Γ , Δ και ήδη Ε Τμήμα (το Τμήμα προστασίας του Περιβάλλοντος). Έκανε μετεκπαίδευση την περίοδο 1985-1986 στο Γαλλικό Συμβούλιο Επικρατείας στο Παρίσι.
Υπήρξε εισηγητής σε σημαντικές υποθέσεις, μεταξύ των οποίων οι υποθέσεις του "βασικού μετόχου", για τις γερμανικές αποζημιώσεις, για την κατοχύρωση από το Σύνταγμα των σεξουαλικών μειοψηφιών επ' ευκαιρία τηλεοπτικής εκπομπής, για την δημοσιογραφική ελευθερία στην σύνταξη των δελτίων ειδήσεων, αντικειμενικότητα των ειδήσεων.
Έχει επανειλημμένα διατελέσει μέλος του Ανωτάτου Ειδικού Δικαστηρίου και διδάσκει στην Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών στη Θεσσαλονίκη. Έχει δημοσιεύσει μελέτες νομικού περιεχομένου (μεταξύ άλλων για την ελευθερία έκφρασης). Μιλάει γερμανικά (φυσικά), αγγλικά, γαλλικά, ιταλικά και αγαπάει τα ταξίδια.
Στις 22 Οκτωβρίου 2015 εξελέγη Αντιπρόεδρος του Συμβουλίου Επικρατείας.

Ο Χρήστος Ράμμος νέος Πρόεδρος της ΑΔΑΕ...

Δημήτρης Χαραλάμπης (69)

charalambis dimitrisΟ Δημήτρης Χαραλάμπης γεννήθηκε στην Αθήνα στις 20.2.1951 και αποφοίτησε από τη Σχολή το 1969.
Από το 1969 έως το 1974 σπούδασε Πολιτικές Επιστήμες, Κοινωνιολογία και Φιλοσοφία στο Πανεπιστήμιο του Freiburg και στο διάστημα 1974 - 1979 εκπόνησε την Διδακτορική Διατριβή του στο Πανεπιστήμιο του Münster, ενώ την επόμενη χρονιά (1980) ανακηρύχθηκε Διδάκτωρ Πολιτικής Κοινωνιολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου του Münster Γερμανίας.
Το 1986 εξελέγη Επίκουρος Καθηγητής Πολιτικής Επιστήμης στο Πάντειο Πανεπιστήμιο Πολιτικών και Κοινωνικών Επιστημών (ΠΑΣΠΕ), ενώ ήταν Επισκέπτης Καθηγητής στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (τότε ΑΣΟΕΕ) την διετία 1989-1990 και Καθηγητής στην Ανωτάτη Σχολή Πολέμου του Ναυτικού από το 1988 έως το 1992. Το 1991 εξελέγη Αναπληρωτής Καθηγητής και το 1997 Καθηγητής Πολιτικής Επιστήμης στο Τμήμα Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης του Πανεπιστημίου Αθηνών. Από το 1992 έως το 1999 διετέλεσε υπεύθυνος για τα προγράμματα Erasmus - Socrates της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Τμήμα Επικοινωνίας και ΜΜΕ και από το 1997 είναι μέλος της επιτροπής υποτροφιών του Ιδρύματος DAAD της Γερμανίας (Vertrauensdozent) και υπεύθυνος για τα μεταπτυχιακά προγράμματα υποτροφιών για τις κοινωνικές και πολιτικές επιστήμες

Φίλιππος Σπυρόπουλος (70)

spyropoulos fil

Ο Φίλιππος Σπυρόπουλος γεννήθηκε το 1952 και αποφοίτησε από τη Σχολή το 1970. Το 1974 πήρε το πτυχίο του από τη Νομική Σχολή Πανεπιστημίου Αθηνών και το 1978 το LL.M. από το L.S.E. του University of London και ένα χρόνο μετά Dr.iur. από το Universität Freiburg i. Br.

Είναι καθηγητής Συνταγματικού Δικαίου στη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών και μέλος του δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών. Την περίοδο 1981-1983 υπηρέτησε στο Νομικό Γραφείο της Προεδρίας της Δημοκρατίας και αργότερα Γενικός Γραμματέας του στο Υπουργείο Προεδρίας (1989) και στο Υπουργείο Δικαιοσύνης (1990 – 1992). Το 1993 ανέλαβε για μικρό χρονικό διάστημα πρόεδρος του Εθνικού Θεάτρου και στη συνέχεια διετέλεσε μέλος διαφόρων οργανισμών και φορέων. Ασκεί ενεργώς δικηγορία, κυρίως στα διοικητικά δικαστήρια και στο Συμβούλιο της Επικρατείας, και έχει πλούσιο γνωμοδοτικό έργο.

Έχει συμμετάσχει σε διεθνή σεμινάρια συνέδρια και διαλέξεις  (Αυστρία, Γερμανία, Εσθονία, Ουζμπεκιστάν, Αλβανία, ΗΠΑ, Ισπανία, Μολδαβία) για πολιτικά κόμματα, τοπική αυτοδιοίκηση, δικαστική λειτουργία και συνταγματική δικαιοσύνη, ζητήματα δημοκρατίας και κοινοβουλευτισμού και το συγγραφικό του έργο περιλαμβάνει τα έργα: «Die Beziehungen zwischen Staat und Kirche in Griechenland» (1981), «Το δικαίωμα αντίστασης» (1986), «Η ανάδειξη του Πρωθυπουργού» (1989), «Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας ως “ρυθμιστής του πολιτεύματος”» (1990), «Η «απεργία» των δικηγόρων» (1995), «Η ερμηνεία του Συντάγματος» (1999), «Εισαγωγή στο Συνταγματικό Δίκαιο» (2006), «Constitutional Law in Greece» (with Th. Fortsakis) (2009), «Θεμελιώδη Δικαιώματα» (2012), αλλά και διάφορες μελέτες και άρθρα συνταγματικού δικαίου και συνταγματικής θεωρίας σε ελληνικά κυρίως αλλά και ξένα νομικά περιοδικά και σε ελληνικούς κυρίως αλλά και σε ξένους συλλογικούς τόμους.

Prof. Dr. jur. Cornelius Prittwitz (73)

prittwitz corneliusΟ Cornelius Prittwitz Γεννήθηκε το 1953 στο Wertheim (Main) και αποφοίτησε από τη Σχολή το 1973. Σούδασε Νομικά και Πολιτικές Επιστήμες στο Μόναχο, στη Γενεύη και στη Φρανκφούρτη (Μάιν). Πήρε το πτυχίο του το 1979, ακολούθησε η διδακτιρική διατριβή του με θέμα "ο συνκατηγορούμενος στην ποινική υπόθεση" (1983), μεταπτυχιακά (Master) στο Harvard με αντικείμενο τη Δημόσια Διοίκηση (1985) και η δεύτερη κρατική εξέταση το 1987.
Από το 1985 διδάσκει ως Λέκτορας και από το 1988 ως Επίκουρος Καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Johann Wolfgang Goethe στη Φρανκφούρτη (Μάιν). Το 1992 ολοκλήρωσε την υφηγεσία του με τίτλο "Ποινικό Δίκαιο και Κίνδυνοι". Το διάστημα 1991-1992 ήταν Αναπληρωτής Καθηγητής στο Πανεπιστήμιο του Münster και μεταξύ 1992-1993 δίδαξε στο Πανεπιστήμιο του Ρόστοκ, το 1994-1996 διετέλεσε Αντιπρύτανης, και το 1994-1998 Δικαστής στο Εφετείο του Rostock.
Με άδεια από το Πανεπιστήμιο του Ρόστοκ εργάστηκε από τον Οκτώβριο 1998 έως τον Μάρτιο 2000 ως κυβερνητικός σύμβουλος του Υπουργείου Δικαιοσύνης της Χιλής (Πρόγραμμα Μεταρρύθμισης Δικονομίας) και το καλοκαίρι του 2000 μετακόμισε στο Πανεπιστήμιο Johann Wolfgang Goethe ως Καθηγητής Ποινικού Δικαίου.

Χαρούλα Αργυριάδου-Kervegan (76)

argyriadou karvegan caroulaΗ Χαρούλα Αργυριάδου-Κερβεγκαν, αποφοιτος της Γερμανικής το 1976, σπουδασε νομικά στην Αθήνα. Μετέβη για διδακτορική διατριβή στην Frankfurt M. όπου εργαστηκε ως επιστημονική συνεργατης στην Forschungsgruppe für Byzantinistik (DFG) και έπειτα για διάστημα οκτώ ετών ως επιστημονική συνεργάτης στο Max Planck Institut für europäische Rechtsgeschichte.
Ανακηρύχθηκε διδάκτορας του Πανεπιστημίου της Φραγκφούρτης. Κατόπιν διετέλεσε βοηθός στην έδρα ρωμαϊκού δικαίου στο πανεπιστήμιο του Freiburg i.Br. Διετέλεσε προσκεκλημένη επισκέπτρια ερευνήτρια στο πανεπιστήμιο του Berkeley και προσκεκλημένη καθηγήτρια στο πανεπιστημιο του Αννοβέρου.
Εγκαταστάθηκε στην Γαλλία κατ ΄αρχήν με υποτροφία του γαλλικού υπουργείου εξωτερικών. Στην συνέχεια εκλεχθηκε επικουρη καθηγήτρια στην ιστορία δικαίου στο πανεπιστήμιο της Rouen και αργότερα τακτική καθηγήτρια στο πανεπιστήμιο του Le Havre. Υποστήριξε την υφηγεσία της στο πανεπιστήμιο Paris1-Sorbonne.
Από το 2010 ειναι τακτική καθηγήτρια ιστοριας του δικαίου στο πανεπιστήμιο Cergy Pontoise. 
Το επιστημονικό της αντικείμενο αφορά την συγκριτική ιστορία της νομικής σκέψης στην Ελλάδα, την Γαλλία και την Γερμανία. Εχει δημοσιεύσεις στα γερμανικά, γαλλικά, ελληνικά αγγλικά και ιταλικά.
Ειναι παντρεμένη με τον Jean François Kervegan, καθηγητή της φιλοσοφίας στην Σορβοννη και έχει δύο γιούς.

Νίκος Σμιτ (Schmidt) (85)

schmidt nikosΓεννήθηκε στην Αθήνα το 1965, και αποφοίτησε από τη Γερμανική Σχολή Αθηνών το 1985. Σπούδασε οικονομικές επιστήμες (Diplom-Volkswirt) στο πανεπιστήμιο Ruprecht-Karls της Χαïδελβέργης.
Εργάστηκε στο Ελληνογερμανικό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο ως Υπεύθυνος του Τμήματος Διμερών Οικονομικών Σχέσεων και στη συνέχεια ως ανεξάρτητος Σύμβουλος Ανάπτυξης (μελετητής – σύμβουλος ανάπτυξης σε έργα τοπικής / περιφερειακής ανάπτυξης, επιχειρηματικότητας & επενδύσεων, σχεδιασμού & αξιολόγησης συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων). Στο πλαίσιο αυτό συνεργάστηκε με πλήθος ιδιωτικών επιχειρήσεων και δημόσιων φορέων (ΙΟΒΕ, Αγροτουριστική ΑΕ, Εργαστήριο Βιομηχανικής και Ενεργειακής Οικονομίας του ΕΜΠ, Αναπτυξιακές Εταιρείες κ.α.). Από τις αρχές του 2013 είναι στέλεχος της Παγκόσμιας Τράπεζας (World Bank Group) και τοπικός συντονιστής του Προγράμματος Τεχνικής Βοήθειας της Παγκόσμιας Τράπεζας στην Ελλάδα.
Είναι παντρεμένος και έχει δύο παιδιά.

Γιάννης Μαρούδης (76)

maroudis giannisΟ Γιάννης Μαρούδης γεννήθηεκ στην Αθήνα στος 23.10.1958. Είναι γιός του ποινικολόγου Κωνσταντίνου Μαρούδη, γεννηθέντος το 1918, που ήταν και αυτός απόφοιτος της Γερμανικής Σχολής Αθηνών το 1937 και της Χρυσούλας, θυγατέρας του Νικολάου Αβραάμ, που διετέλεσε Υπουργός Διακιοσύνης και Ναυτιλίας. 
Εισήλθε στο εξατάξιο τότε Γυμνάσιο της ΓΣΑ το έτος 1970 και αποφοίτησε το 1976. Λόγω των υψηλών σχολικών επιδόσεών του η Γερμανική Υπηρεσία Ακαδημαϊκών Ανταλλαγών (DAAD) του χορήγησε υποτροφία για σπουδές στην Γερμανία. Σπόυδασε νομικά στη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου του Μονάχου από το 1976 έως το 1985.
Σε συνέχεια της εκπλήρωσης της στρατιωτικής θητέιας του (1983-1985) άσκησε δικηγορία στην Αθήνα επί τρισίμισυ, περίπου, χρόνια. Μτά από επιτυχή συμμετοχή στον σχετικό διαγωνισμό, διορίστηκε πάρεδρος πολιτικής και ποινικής δικαιοσύνης  στο Πρωτοδικείο Πειραιώς στις 8 Ιουνίου 1989. Προήχθη σε Πρωτοδίκη το έτος 1991, σε Π΄ροεδρο Πρωτοδικών το έτος 2004 και σε Εφέτη το έτος 2011.
Ομιλεί γερμανικά και αγγλικά. Από τις 30 Ιουνίου 1991 είναι έγγαμος μετ ην Αριστέα Σινανιώτη, απόφοιτη του Αρσακείου Ψυχικού, Διδάκτορα του Ludwig-Maximilians Universitaet Muenchen, καθηγήτρια του Εμπορικό Δικαίου στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς και δικηγόρο Αθηνών. έχουν αποκτήσει δύο θυγατέρες, την Κωνστντίνα - Αικατερίνη, πολιτικό μηχανικό και τη Στεφανία - Χρυσούλα, τελειόφοιτη Νομικής Αθηνών.

Χρήστος Γκόρτσος (79)

Ο Χρήστος Γκόρτσος γεννήθηκε το 1961 και αποφοίτησε από τη Σχολή το 1979. Σπούδασε νομικά, οικονομικά και χρηματοοικονομική στα Πανεπιστήμια Αθηνών και Ζυρίχης, στο Wharton Business School του Πανεπιστημίου της Πενσυλβάνιας, και στο Ανώτατο Ινστιτούτο Διεθνών Σπουδών του Πανεπιστημίου της Γενεύης, του οποίου είναι και διδάκτωρ στη θεματική της διεθνούς τραπεζικής εποπτείας (1996). Κατά την τριετία 1996-1998 διετέλεσε επιστημονικός συνεργάτης του International Center for Monetary and Banking Studies του Πανεπιστημίου της Γενεύης.

Είναι Καθηγητής Διεθνούς Οικονομικού Δικαίου στο Πάντειο Πανεπιστήμιο Αθηνών, καθώς και επισκέπτης Καθηγητής στη Νομική σχολή του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, στο Πανεπιστήμιο Πειραιά (Τομέας Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών) και στο Europa Institute του Πανεπιστημίου του Saarland. Διδάσκει διεθνές, ευρωπαϊκό και ελληνικό νομισματικό και χρηματοπιστωτικό δίκαιο, καθώς και οικονομική ανάλυση του δικαίου, θεματικές στις οποίες έχει και εκτενές βιβλιογραφικό και αρθρογραφικό έργο στην Ελλάδα και διεθνώς. Το πιό πρόσφατο ακαδημαϊκό του έργοε είναι το βιβλίο: "Fundamentals of public international financial law", το οποίο εκδόθηκε από το νομικό οίκο Nomos Verlag.

Από το 2005 είναι τακτικό μέλος της Νομισματικής Επιτροπής της Ένωσης Διεθνούς Δικαίου (MoComILA), από το 2010 μέλος της Διοικούσας Επιτροπής του European Cenetr of Economics and Financial Law (ECEFIL), από το 2012 μέλος της Ευρωπαϊκής Ομάδας Δημοσίου Δικαίου (EGPL) και από το 2013 μέλος του Επιστημονικού Συμβουλίου του Ελληνικού Ιδρύματος Ευρωπαϊκής και Εξωτερικής Πολιτικής (ΕΛΙΑΜΕΠ). Πέραν της ακαδημαϊκής του δραστηριότητας, είναι δικήγόρος Αθηνών, και διατελεί από τον Ιούλιο του 2000 Γενικός Γραμματέας της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών.

 

Εύη Παπαρσενίου (82)

paparseniou eviΗ Παρασκευή Παπαρσενίου γεννήθηκε το 1965 και αποφοίτησε από τη Σχολή το 1982. Το 1988 πήρε Πτυχίο Νομικής Σχολής από το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ), το 1990 το Magister legume Europae (MLE) του Τμήματος Νομικής του Πανεπιστημίου του Αννοβέρου και το 1994 το Διδακτορικό της Δίπλωμα της Νομικής Σχολής του ΕΚΠΑ. Είναι Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Αστικού Δικαίου στο ΕΚΠΑ.

Ναταλία Παξινού (95)

paxinou nataliaΗ Ναταλία Παξινού-Νικολοπούλου γεννήθηκε στην Αθήνα και αποφοίτησε από τη Σχολή το 1995.

Πηνελόπη Κουγιανού-Γκόλντμπεργκ (81)

kougianou goldberg pinelopiΗ Πηνελόπη Κουγιανού γεννήθηκε στην Αθήνα το 1963 και αποφίτησε από τη Σχολή το 1981.

Pinelopi Koujianou Goldberg is the Elihu Professor of Economics at Yale University. She was the Editor-in-Chief of the American Economic Review from 2011 to 2016, and Coeditor in 2017 and from 2007 to 2010. She is currently Vice-President of the American Economic Association, Member of the Executive Committee of the Econometric Society, and President of the Eastern Economic Association. She is also Member of the American Academy of Arts and Sciences, Recipient of the John Simon Guggenheim Memorial Foundation Fellowship in 2010-11 and the Bodossaki Prize in Social Sciences in 2003, Elected Fellow of the Econometric Society, Research Associate at the National Bureau of Economic Research (NBER), and Board Member of the Bureau for Research and Economic Analysis of Development (BREAD). Prior to Yale, she was faculty at Princeton and Columbia University. She has published numerous articles in the areas of applied microeconomics, international trade, and industrial organization. Her current research interests include the effects of trade liberalization on growth and the income distribution, the effects of intellectual property rights enforcement in developing countries, and the determinants of incomplete exchange rate pass-through.

Η Πηνελόπη Κουγιανού στην κορυφή της Παγκόσμιας Τράπεζας...

Σαράντης Καλυβίτης (84)

kalyvitis sarantisΟ Σαράντης Καλυβίτης γεννήθηκε στις 12 Ιανουαρίου 1967 και αποφοίτησε από τη Σχολή το 1984. Το 1989 πήρε το πτυχίο του από το Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης του "Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών" και από το ίδιο τμήμα το Master το 1991. Το 1995 πήρε το διδακτορικό του από το Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών του ιδίου πανεπιστημίου με άριστα και με τίτλο διατριβής "Υποτιμητικές Προσδοκίες και Συστήματα Σταθερών Ισοτιμιών με Εφαρμογές στην Ελλάδα", ενώ ήταν υπότροφος καθ' όλη την διάρκεια των μεταπτυχιακών του σπουδών.
Το 1995 έγινε Επισκέπτης Λέκτορας στο ΟΠΑ και παράλληλα από το 1998 Επισκέπτης Επίκουρος Καθηγητής στο Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης στο Πανεπιστήμιο Κύπρου, θέση που διατήρησε μέχρι τον Ιούνιο 2000. Την ίδια χρονιά εξελέγη Επίκουρος Καθηγητής, το 2005 Αναπλητωτής Καθηγητής και το 2009 Καθηγητής στο Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών του ΟΠΑ. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα αφορούν τα πεδία: Μακροοικονομική, Θεωρία και Πολιτική Οικονομικής Μεγέθυνσης, Διεθνής Χρηματοδοτική. Έχει δημοσιεύσει σε πολλά ακαδημαϊκά περιοδικά, όπως Journal of Public Economics, Journal of Economic Dynamics and Control κ.α., και είναι συγγραφέας των βιβλίων Structural Funds: Growth, Employment and the Environment, Οικονομική Μεγέθυνση: Θεωρία και Πολιτική, Διεθνής Νομισματική και Μακροοικονομική Ανοιχτής Οικονομίας. Γνωρίζει Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά, Ισπανικά, και έχει δημοσιεύσει πολλά άρθρα στον τύπο σε θέματα οικονομικής πολιτικής. Το πλήρες ερευνητικό και διδακτικό του έργο βρίσκεται στην ιστοσελίδα www.aueb.gr/users/kalyvitis.

Μαρία Βελέντζα (84)

velentza mariaΗ Μαρία Βελέντζα γεννήθηκε το 1966 στην Αθήνα και αποφοίτησε από τη Σχολή το 1984. Σπούδασε στη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών. Έκανε μεταπτυχιακά στο Ευρωπαϊκό Δίκαιο στη Σορβόννη στο Παρίσι και απέκτησε την άδεια ασκήσεως επαγγέλματος του δικηγόρου το 1990.
Το 1991 ξεκίνησε να συνεργάζεται με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ως νομική σύμβουλος σε διάφορους τομείς όπως: πολιτική επιχειρήσεων ειδικότερα για μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, ελευθερία διακίνησης και καθιέρωσης επαγγελματιών και παρόχων υπηρεσιών, τραπεζικός τομέας (ασφάλεια και τρόποι πληρωμής) κ.α. Από τον Οκτώβριο του 2002 εργάζεται στο Unit G.3 και σήμερα είναι επικεφαλής του Τομέα.

Αντώνης Τζανακόπουλος (98)

tzanakopoulos antonis1Ο Αντώνης Τζανακόπουλος γεννήθηκε το 1981 και αποφοίτησε από τη Σχολή το 1998. Ξεκίνησε να εργάζεται ως Λέκτορας δημόσιου διεθνούς δικαίου στο Τμήμα Νομικής του Πανεπιστημίου της Οξφόρδης τον Σεπτέμβριο του 2012. Σπούδασε νομικά σε Αθήνα, Νέα Υόρκη και στην Οξφόρδη ενώ παράλληλα δούλευε ως ερευνητής στο Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών στην Αθήνα και Νέα Υόρκη και στα γραφεία του ΟΗΕ στη Γενεύη. Ανέλαβε τη θέση Λέκτορα στο Πανεπιστήμιο της Γλασκώβης, όπου εξακολουθεί να υπάγεται ενώ αργότερα πήγε στο University College of London. Έχει επίσης διδάξει σαν επισκέπτης στο King's College London και στο University of Paris (Paris X – Nanterre). Είναι μέλος του δικηγορικού συλλόγου Αθηνών και έχει αναλάβει αρκετές υποθέσεις ενώπιον διεθνών και ελληνικών δικαστηρίων συμπεριλαμβανομένων του Διεθνούς Δικαστηρίου, των Ευρωπαϊκών δικαστηρίων, ad hoc και ICSID διαιτητικών δικαστηρίων, καθώς και του Ανώτατου Δικαστηρίου της Αγγλίας και της Ουαλίας. Η έρευνά του δίνει έμφαση στο Δίκαιο Ευθύνης του Κράτους, των Διεθνών Οργανισμών, και στο Δίκαιο των Διεθνών Δικαστηρίων, και αυτό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Περισσότερα...

Η Ε.Ε.Δ.Δ.Δ.Σ. διοργάνωσε στις 19-21 Δεκεμβρίου 2014 το Ετήσιο Συνέδριό της στην Αθήνα. Όπως κάθε χρόνο, η θεματική του Συνεδρίου συνδέεται με τις τρέχουσες διεθνείς εξελίξεις. Ενόψει της 70ης Επετείου από την ίδρυση των ΗΕ, το θέμα του φετινού συνεδρίου ήταν «Διεθνείς κρίσεις και σύγχρονες εξελίξεις: η θέση και ο ρόλος των ΗΕ». Περισσότερα...


Από τη δεκαετία του '60 μέχρι σήμερα

Με την υποστήριξη:

Γερμανική Σχολή Αθηνών Galanis Sports Data

Eκδηλώσεις του μήνα

Εδώ φιλοξενούμε τις απόψεις σας

ΠΟΡΤΡΑΙΤΑ
Γιώργος Μαρκοπουλιώτης (78*)

Ο Γιώργος Μαρκοπουλιώτης γεννήθηκε στην Αθήνα στις 11 Ιουνίου 1960 και φοίτησε στη Σχολή από το 1972 έως το 1974 και στη συνέχεια στην Σχολή Μωραΐτη έως το 1978.
Σπούδασε στο  [ ... ]


instagram takipçi kasma instagram takipçi hilesi instagram beğeni hilesi instagram takipçi instagram giriş instagram takipçi satın al instagram free followers instagram free follower cheat follower for instagram free instagram followers free followers for instagram instagram free follower application instagram takipçi uygulama twitter begeni twitter takipci çiğköfte bayiliği Promosyon Şapka cami halısı cami halısı cami halısı