Η ΓΣΑ θυμάται 1941-44: Alltag

Bei den folgenden Texten handelt es ich sich um Transkripte aus dem Mitteilungsbuch der damaligen DSA vom April 1939 bis November 1942. Die zahlreichen Einträge des Direktors und der Lehrkräfte beschreiben viele schulorganisatorische Abläufe, außerschulische Aktivitäten und Veranstaltungen sowie schulinterne Regelungen und Feiern an der damaligen DSA. In dieser Hinsicht erlaubt uns das Mitteilungsbuch einen recht genauen Einblick in eine Auslandsschule der NS-Zeit. Ausgehend von der Fragestellung, wie sehr die NS-Ideologie und der NS-Staat Schule, Bildung und Schulalltag prägten, untersuchten wir die zahlreichen Einträge. Dabei stellten wir fest, dass die bildungspolitischen Vorgaben des Dritten Reiches und damit auch der NS-Weltanschauung eine deutsche Auslandsschule in Athen – deren Unterricht, Lehrpläne, Lehrmittel, Abläufe, Veranstaltungen – in einem für uns erstaunlich hohem Maß, prägten, lenkten und kontrollierten. Veranstaltungen und Feiern haben vielfach eine nationalsozialistische Ausrichtung. Der Führerkult sowie die Verbände der NSDAP sind auch an der DSA omnipräsent. Mit Hilfe der hier bereitgestellten Transkripte bzw. Auszüge aus dem Mitteilungsbuch könnt ihr selbst nachlesen und nachforschen, wann und in welchem Ausmaß griechische bzw. deutsche SchülerInnen, ob sie wollten oder nicht, in einem Schuljahr mittelbar oder unmittelbar der NS-Ideologie ausgesetzt waren.

Περισσότερα...


Από τη δεκαετία του '60 μέχρι σήμερα

Με την υποστήριξη:

 

Γερμανική Σχολή Αθηνών Galanis Sports Data

 

Eκδηλώσεις του μήνα

Εδώ φιλοξενούμε τις απόψεις σας

ΠΟΡΤΡΑΙΤΑ
Χαρίτων Κοριζής (44*) (1927-1987)

Ο Χαρίτων Κοριζής γεννήθηκε το 1927 στην Αθήνα, ήταν γιος του μηχανολόγου μηχανικού Στυλιανού Κοριζή, ο οποίος ήταν αδερφός του πρωθυπουργού Αλέξανδρου Κοριζή. 
Ο Χ [ ... ]