Γενική Συνέλευση του Συλλόγου Γερμανικής Σχολής Αθηνών

Το Διοικητικό Συμβούλιο προσκαλεί όλους τους ενδιαφερόμενους μαθητές, γονείς και καθηγητές ως ακροατές χωρίς δικαίωμα ψήφου, στη Γενική Συνέλευση του Συλλόγου
Γερμανικής Σχολής Αθηνών την Τετάρτη 27 Νοεμβρίου 2019, ώρα 19.00 ́ στην αίθουσα εκδηλώσεων της Σχολής.
Το Διοικητικό Συμβούλιο θέλει να σας δώσει με αυτόν τον τρόπο την ευκαιρία να ενημερωθείτε για το έργο του.

Ημερήσια διάταξη:
1. Υποβολή και έγκριση του πρωτοκόλλου της Συνέλευσης της 22 ας Μαΐου 2019
2. Υποβολή και έγκριση του πρωτοκόλλου της έκτακτης Συνέλευσης της 11ης Σεπτεμβρίου 2019.
3. Έκθεση του ΔΣ σχετικά με:
- τη διεύρυνση του Συλλόγου
- τα οικοδομικά έργα
- τη διαδικασία αλλαγής λογοτύπου
4. Έκθεση της Διεύθυνσης της Σχολής
5. Ετήσια έκθεση πεπραγμένων για το οικονομικό έτος 2018/2019
6. Έκθεση ελεγκτών ταμείου για το οικονομικό έτος 2018/2019
7. Απαλλαγή του ΔΣ για το οικονομικό έτος 2018/2019
8. Εκλογή ελεγκτών ταμείου για το οικονομικό έτος 2019/2020
9. Πρόταση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019/2020 – Υποβολή και λήψη απόφασης
10. Διάφορα


Από τη δεκαετία του '60 μέχρι σήμερα

Με την υποστήριξη:

 

Γερμανική Σχολή Αθηνών Galanis Sports Data

 

Eκδηλώσεις του μήνα

Εδώ φιλοξενούμε τις απόψεις σας

ΠΟΡΤΡΑΙΤΑ
Reiner Morell (68)

Reiner Morell (* 18. Oktober 1949 in Braunschweig) ist ein deutscher Diplomat, der von 2008 bis 2012 Botschafter in Turkmenistan war und zwischen Juli 2012 und 2015 Botschafter in Armenien war.
Nach dem Abitur leistete Morell zwischen 1968 und 1970 seinen Wehrdienst bei der Bundeswehr und absolvierte [ ... ]