Γιάννης Θεολογίτης: "COVID-19 (Coronavirus) A social and economic perspective"

  • Εκτύπωση

Ο Δρ. Γιάννης Θεολογίτης μας έστειλε μία μελέτη που συγκεντρώνει όλα τα ν'εα δεδομένα που προέκυψαν από την εξέπλωση του κορωνοϊού. Θα θυμίσουμε ότι ο Γιάννης μας είχε πρόσφατα στείλει και τα τρία μέρη της μελέτης "Aspects of an Emerging World B. Times of conflict … ". Δείτε την ανάλυση μαζί και με τις μελέτες που δημοσιεύσαμε πρόσφατα...