Ήρα Καλιαμπέτσου στην Griechenland Zeitung

  • Εκτύπωση

Η απόφοιτος του 1988, Ήρα Καλιαμπέτσου, Δικηγόρος, αρθρογραφεί στην Griechenland Zeitung ενημερώνοντας Γερμανούς που σχετίζονται με την Ελλάδα για νομικά ζητήματα που τους ενδιαφέρουν. Το άρθρο του Δεκεμβρίου τιτλοφορείται «Häufige Fragen zum grenzübergreifenden Erbrecht» και αφορά διακρατικά ζητήματα κληρονομικού δικαίου ενώ αυτό του Νοεμβρίου είχε ως θέμα την δουλεία διόδου («Juristische Pfade zum „blinden“ Grundstück - Das Wegerecht im griechischen Recht», Ausgabe 752).

Die Absolventin Ira Kaliampetsos (1988), Rechtsanwältin, schreibt monatliche Artikel für die Griechenland Zeitung, in denen sie Ausländern relevante juristische Fragen in einfacher Sprache nahe zu bringen versucht. Der fuer Dezember vorgesehene Artikel trägt den Titel «Häufige Fragen zum grenzübergreifenden Erbrecht». Beim November-Artikel (Ausgabe 752) ging es um das Wegerecht.