Σε video η παρουσίαση του νέου βιβλίου του Hagen Fleischer από το Philadelphia Verein

  • Εκτύπωση

Ο Γερμανοελληνικός Σύνδεσμος Philadelphia οργάνωσε στις 26/5 την παρουσίαση του νέου βιβλίου του Hagen Fleischer (Ομ.  Καθηγητής στη νεότερη και σύγχρονη ελληνική και ευρωπαϊκή ιστορία στο Πανεπιστήμιο Αθηνών)  με τίτλο "Krieg und Nachkrieg. Das schwierige deutsch - griechische Jahrhundert"  ("Πόλεμος και μεταπολεμικά χρόνια. Ο δύσκολος γερμανοελληνικός αιώνας"). Το βιβλίο εκδόθηκε το 2020 στα γερμανικά, ενώ σχεδιάζεται και ελληνική έκδοση. Η εκδήλωση  έγινε με τη μορφή τηλεδιάσκεψης (Videokonferenz) με δωρεάν συμμετοχή και διατίθεται μαγνητοσκοπημένη στο facebook.  Ομιλητές είναι ο ίδιος ο συγγραφέας Hagen Fleischer και ο διακεκριμένος ιστορικός Dr. Valentin Schneider, ενώ συντονίζει ο πρόεδρος του Philadelphia, Hubert Eichheim.  Μπορείτε να την παρακολουθήσετε στο https://www.facebook.com/PhiladelphiaAthen/videos/1109702759515583

Hagen Fleischer, Krieg und Nachkrieg. Das schwierige deutsch-griechischeJahrhundert. Hrsg. von Chryssoula Kambas. Aus dem Griechischen übers. Von Andrea Schellinger, Köln: Böhlau 2020, 366S. (=Griechenland in Europa, 5),EUR30,00