Τα αφιερώματα της Πρεσβείας στους 21 γερμανούς φιλέλληνες

  • Εκτύπωση

Με αφορμή την επέτειο των 200 χρόνων από την Ελληνική Επανάσταση η Πρεσβεία της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας στην Αθήνα  παρουσίασε, στο πλαίσιο μίας σειράς που δημιουργήθηκε για τα κοινωνικά δίκτυα, 21 γνωστούς κι άγνωστους γερμανούς φιλέλληνες καθώς και μαρτυρίες του γερμανικού φιλελληνισμού στη Γερμανία και στην Ελλάδα. Η σειρά με τίτλο #germanphilhellenes2021 δημιουργήθηκε σε συνεργασία με το Εθνικό Ιστορικό Μουσείο, την Εταιρεία για τον Ελληνισμό και τον Φιλελληνισμό και το Μουσείο Φιλελληνισμού.
Οι 21 αναρτήσεις, οι οποίες έμπαιναν κάθε Παρασκευή στους λογαριασμούς της Πρεσβείας στο Facebook, στο Twitter και στο Instagram @GermanyinGreece,  ολοκληρώθηκαν και μπορείτε να τις δείτε όλες στο t1p.de/2uv1

Hier blicken wir zurück auf alle 21 #germanphilhellenes2021, die uns seit Februar dieses Jahres jeden Freitag begleitet haben. Unser herzlicher Dank gilt dem Nationalen Historischen Museum und der Gesellschaft für Hellenismus und Philhellenismus für ihre Unterstützung und natürlich Ihnen für ihr andauerndes Interesse! Die einzelnen Videos finden Sie hier: t1p.de/2uv1