24.03.2017 - Επιστημονικό και τεχνικό προσωπικό

Πανεπιστήμιο BTU στην πόλη Cottbus στο κρατίδιο του Βραδεμβούργου
Έδρα Τεχνολογικών Αυτοματισμών

Αναζητούμε καταρτησμένο επιστημονικό και τεχνικό προσωπικό για την ενίσχυση των ομάδων μας που
συμμετέχουν σε διάφορα βιομηχανικά έργα που συνχρηματοδοτούνται από ευρωπαϊκά κονδύλια.

Γενικές απαιτήσεις της θέσεως εργασίας:
· Πανεπιστημιακός Τίτλος Master η τίτλος ΤΕΙ (Fachhochschule) στο τομέα της
  Μηχανολογίας, Μηχανολόγου/Ηλεκτρολόγου, Οικονομικών όπως και Πληροφορικής
· Εμπειρία σε διαχείριση έργων (Projektmanagement), Παρουσιάσεων και ικανότητα
  ομαδικής εργασίας
· Προσεκτική και υπεύθυνη εργασία όπως και δυνατότητα ανεξάρτητης εργασίας
  (selbstständiges Arbeiten)
· Εκφραστική ευχέρεια, δεξιότητες επικοινωνίας και συνεργατική συμπεριφορά
· Υψηλό επίπεδο δέσμευσης, προσαρμοστικότητα, ευελιξία
· Πολύ καλές δεξιότητες στην ομιλία και γραφή της γερμανικής και αγγλικής γλώσσας
· Εμπειρία στην ανάπτυξη δικτύου επαφών(networking), στην υποστήριξη επιχειρήσεων
  και στο μάρκετινγκ
· Εμπειρία στην χρήση υπολογιστών και των διαφόρων υπολογιστικών
  εφαρμογών(Microsoft)

Σε περίπτωση ενδιαφέροντος μπορούμε να κάνουμε μαζί σας προπαρασκευαστικές συζητήσεις κατόπιν
συνεννόησης στην Ελλάδα, το Βερολίνο η το Κότμπους.
Μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες στις Ιστοσελίδες μας. Οι θέσεις εργασίας είναι περιορισμένου
χρόνου και συγκεκριμένα από 2 μέχρι 3 έτη (ανάλογα την σύμβαση έργου) με βάση τις 40 ώρες την
εβδομάδα. Δυστυχώς δεν μπορούμε να αναλάβουμε τα έξοδα του ταξιδιού σας στο Κοτμπους εφόσον θα
προκριθείτε για συνέντευξη.
Στοιχεία επικοινωνίας:
Panos Kilimis
Lehrstuhl Automatisierungstechnik
BTU Cottbus - Senftenberg, 03046 Cottbus
Tel.: +49 355 69 2641
Email: kilimis@b-tu.de
1 http://www.tu-cottbus.de/fakultaet3/de/automatisierungstechnik/
2 www.imi4bb.de


Από τη δεκαετία του '60 μέχρι σήμερα

Με την υποστήριξη:

 

Γερμανική Σχολή Αθηνών Galanis Sports Data

 

Eκδηλώσεις του μήνα

Εδώ φιλοξενούμε τις απόψεις σας

ΠΟΡΤΡΑΙΤΑ
Αγγέλα Βορεάδου (63)

Η Αγγελική Βορεάδου γεννήθηκε στην Αθήνα το 1946 απο Κρητικούς γονείς και αποφοίτησε από τη Σχολή το 1963. Η μητέρα της, Πελαγία, το γένος Παναγιώτη Πρατικάκη, κατάγεται [ ... ]