12.01.2021 - Διευθύντρια Νηπιαγωγείου

Προσχολικό κέντρο / Νηπιαγωγείο στα Β. Προάστια επιθυμεί να προσλάβει από το Σεπτέμβριο του 2021 Διευθύντρια τόσο ως προς το εκπαιδευτικό έργο αλλά ως προς τη γενικότερη λειτουργία του.

Καθήκοντα – Αρμοδιότητες:
- Εφαρμογή καινοτόμων προγραμμάτων
- Συντονισμός του προσωπικού
- Επικοινωνία με γονείς

Απαραίτητα προσόντα:
• Πτυχίο ΑΕΙ, κατά προτίμηση μεταπτυχιακών σπουδών, στην προσχολική εκπαίδευση
• Εμπειρία στην προσχολική εκπαίδευση
• Ικανότητες επικοινωνίας, συνεργασίας και διοίκησης ανθρώπινου δυναμικού
• Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής. Γνώση της Γερμανικής γλώσσας επιθυμητή
• Γνώσεις πληροφορικής
• Ηλικία έως 45 ετών
Οι ενδιαφερόμενες παρακαλούνται να στείλουν ηλεκτρονικά της αίτησή τους και το
βιογραφικό τους στο careerpresch@gmail.com


Από τη δεκαετία του '60 μέχρι σήμερα

Με την υποστήριξη:

 

Γερμανική Σχολή Αθηνών Galanis Sports Data

 

Eκδηλώσεις του μήνα

Εδώ φιλοξενούμε τις απόψεις σας

ΠΟΡΤΡΑΙΤΑ
Silke Wettach

Silke Wettach berichtet seit 2002 als EU-Korrespondentin für die WirtschaftsWoche aus Brüssel. Aufgewachsen in Deutschland, Griechenland und Irland hat die Halbösterreicherin schon früh erfahren, dass Europa laut, bunt und widersprüchlich ist. Nach dem Volkswirtschaftsstudium am Trinity College [ ... ]